Otyłość związana z bezdechem nocnym

Nieodpowiedni sen spowodowany bezdechem nocnym, przyczynia się do otyłości. Chorzy na bezdech nocny pr stają na chwilę oddychać podczas snuj a to powoduje zmęczenie i senność w cii gu dnia. Jest to niesłychanie niebezpiecd ny stan, który może doprowadzić do wr padku samochodowego oraz śmiertelnycf rytmu serca. Otyłość może róvf nież przyczynić się do bezdechu, […]