Otyłość związana z bezdechem nocnym

Nieodpowiedni sen spowodowany bezdechem nocnym, przyczynia się do otyłości. Chorzy na bezdech nocny pr stają na chwilę oddychać podczas snuj a to powoduje zmęczenie i senność w cii gu dnia. Jest to niesłychanie niebezpiecd ny stan, który może doprowadzić do wr padku samochodowego oraz śmiertelnycf rytmu serca. Otyłość może róvf nież przyczynić się do bezdechu, ponis dodatkowa ilość tkanki tłuszczowa i słabe napięcie mięśni w gardle bloku ją przepływ powietrza w drogach oddd chowych w trakcie snu. Nadmiar tkania tłuszczowej zmienia metabolizm, a to róT? nież wpływa na prawidłowy przebieg snu Bezdech nocny to przypadłość często sp? tykana wśród kulturystów o dużych mię* niach karku. Bezdech oraz kiepski stanl metabolizmu to czynniki, które często twd rzą błędne koło, przez to, że bezdech przd czynią się do powstawania syndromu I metabolicznego i oporności na insulinę!

to z kolei powoduje, że bezdech jeszcze bardziej się pogłębia. Syndrom metr boliczny to grupa objawów związanych z ryzykiem pojawienia się chorób układu sercowo-naczyniowego. Objawy te to wi)j sokie ciśnienie krwi, odkładanie się tkaną tłuszczowej w rejonie brzucha, przekra-| czająca normy zawartość tłuszczów wej krwi, oporność na insulinę, cukrzyca tyj pu II, zapalenie i zaburzenia w krzepnie] ciu krwi. Bezdech senny to przypadłość!

którą da się wyleczyć poprzez obniżaj nie masy ciała, operację lub założenie I specjalnego urządzenia wytwarzającego dodatnie ciśnienie w przewodzie oddechowym. Jeśli masz problemy ze snem] lub w ciągu dnia jesteś ospały, skontak-J tuj się ze swoim lekarzem, bo bezdech j senny może cię zabić.